30/04 – Ngày Quốc gia Nhận nuôi Thú cưng tại Mỹ

88
Ngày Quốc gia Nhận nuôi Thú cưng 30/04 – thú nuôi cần được chăm sóc và bảo vệ

Ngày 30/04 tại Mỹ là ngày nâng cao nhận thức của con người cho hàng ngàn động vật hiện đang chờ đợi và cần được nhận con nuôi từ các nơi trú ẩn hoặc lưu trú tạm thời.

Chúng ta phải làm như thế nào?

Nếu bạn có thể chăm sóc con vật cưng, hãy cân nhắc việc nhận nuôi này. Thúc đẩy nhận thức xã hội bằng cách chia sẻ hình ảnh về bất kỳ động vật nào mà bạn đã nhận nuôi trên các phương tiện truyền thông xã hội bằng cách sử dụng hashtag #AdoptAShelterPetDay

HÃY NHẬN NUÔI KHI BẠN CÓ THỂ!!!

CTV: Minh Trầm
Theo thông tin từ www.nationaldaycalendar.com