Buổi gặp gỡ giao lưu của Border Collie SaiGon Club

152

Anh Thành trưởng nhóm Border Collie Saigon Club đã tổ chức buổi offline với sự tham gia nhiệt tình của các thành viên trong nhóm. Giống chó Border Collie là một trong những giống chó thông minh trên thế giới, hãy cùng chia sẻ video và tham gia nhóm hội nếu bạn muốn tìm hiểu và giao lưu với những bạn trẻ yêu thích dòng chó Border Collie.

Chịu trách nhiệm nội dung: SaigonAnimal