Thứ Năm, Tháng Mười Hai 3, 2020

Thống kê tình hình dịch viêm phổi cấp Covid-19

Thế Giới

Ca Nhiễm
0
+0 (24h)
Tử Vong
0
+0 (24h)
Bình Phục
NAN%
Điều Trị
0
NAN%

Việt Nam

Ca Nhiễm
0
+0 (24h)
Tử Vong
0
+0 (24h)
Bình Phục
NAN%
Điều Trị
0
NAN%

Trung Quốc

Ca Nhiễm
0
+0 (24h)
Tử Vong
0
+0 (24h)
Bình Phục
NAN%
Điều Trị
0
NAN%

Mỹ

Ca Nhiễm
0
+0 (24h)
Tử Vong
0
+0 (24h)
Bình Phục
NAN%
Điều Trị
0
NAN%

Dữ liệu được cập nhật trực tuyến LIVE cách mỗi 10 phút.
Data Sources: WHOCDCECDCNHCDXYJHUU.S. CensusRCP | Population: World BankCIA

COVID-19: Cập nhật tình hình trên toàn thế giới
  • Country
    Ca Nhiễm
    Tử Vong
    Bình Phục
Tổng Cộng
0
0
0
Biểu đồ ghi nhận số liệu Covid-19 trên thế giới
Bảng điều khiển dựa trên web tương tác để theo dõi COVID-19.

Để xác định các ca nhiễm mới, chúng tôi theo dõi các nguồn cấp dữ liệu khác nhau, dịch vụ tin tức trực tuyến và liên lạc trực tiếp được gửi qua bảng điều khiển.