Ngày voi thế giới là một sự kiện hàng năm của quốc tế vào ngày 12 tháng 8, nhằm mục đích bảo tồn và bảo vệ voi thế giới.

Thảo Luận

avatar
  Đăng kí  
Thông báo khi