Các kiểm lâm viên phát hiện một gia đình linh ngưu Tây Tạng quý hiếm đang vượt suối trong khu bảo tồn tự nhiên ở tỉnh Tứ Xuyên.

Thảo Luận

avatar
  Đăng kí  
Thông báo khi