Cấm nuôi chó mèo tại chung cư, đô thị

0

Bạn nghĩ gì về quy định cấm nuôi chó mèo tại đô thị / chung cư?