Khảo sát xử lý Chó cắn người chết người

0

Khi chó thả rông cắn chết người, theo bạn nên xử lý như thế nào?