Cửa hàng bán thịt chó mèo nên xử lý thế nào?

0

Các cửa hàng bán thịt chó, mèo nên xử lý như thế nào?