Khảo sát sử dụng các sản phẩm từ cá mập

0

Bạn có đang sử dụng (hoặc có dự định) sử dụng các sản phẩm từ cá mập hay không? Chẳng hạn như vi cá mập, dầu gan cá, da cá mập, sụn cá mập, thịt cá mập, xương, răng cá thủ công mĩ nghệ...