Khảo sát Trung Quốc cấy gen não người vào não khỉ

0

Bạn nghĩ gì về việc Trung Quốc cấy ghép gen MCPH1 của não người vào khỉ nhằm nghiên cứu quá trình tiến hóa sự thông minh của loài người