Khảo sát về truy bắt chó thả rông

0

Quan điểm của bạn về việc truy bắt chó thả rông là gì?