Khảo sát xem phim ‘Cậu Vàng’ của đạo diễn Trần Vũ Thủy

0

Bạn có dự định ra rạp xem phim 'Cậu Vàng' của đạo diễn Trần Vũ Thủy?