Việc giết thịt chó mèo tại Việt Nam nên xử lý thế nào?

0

Việc giết thịt chó mèo tại Việt Nam nên xử lý thế nào?